Người trẻ Nhật Bản tham gia lớp học... cười

Người trẻ ở Nhật Bản đang phải đi học cười. Chuyện nở một nụ cười thật tươi tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại khiến nhiều thanh niên gặp khó khăn.