Tháo toàn bộ rào công viên Thống Nhất

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua chủ trương đầu tư hơn 400 tỷ đồng ngân sách để cải tạo, nâng cấp công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng.