Đón năm mới 2020, dân Thủ đô đổ ra ngoại thành và công viên

Sáng 1/1, các công viên, vườn hoa ở Hà Nội như Yên Sở, Thủ Lệ, Lênin có khá đông du khách đi chơi ngày đầu năm mới 2020.