Thanh tra việc bị buộc đóng bảo hiểm xã hội trái quy định

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra, thanh tra tại các địa phương liên quan đến việc hơn 4.000 nghìn chủ hộ kinh doanh cá thể đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không đúng quy định.