Cảnh báo tình trạng thu gom, mua bán, cầm cố sổ Bảo hiểm xã hội

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời gian qua, cơ quan này liên tục cảnh báo tới người lao động về các trường hợp bị lừa đảo liên quan đến việc hưởng bảo hiểm xã hội.