Cảnh báo giả mạo cơ quan Bảo hiểm Xã hội để lừa đảo

Lợi dụng lòng tin của người dân vào chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, một số đối tượng đã giả danh là người của cơ quan Bảo hiểm Xã hội nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân khi làm các thủ tục liên quan đến Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế.