Sẽ ra mắt thiết bị phòng cháy dành cho các khu tập thể cũ ở triển lãm quốc tế

Triển lãm quốc tế về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sắp tới đây sẽ giới thiệu các thiết bị phòng cháy dành cho các khu tập thể cũ.