Lần đầu tiên khu tập thể cũ ở Hà Nội có PCCC chuyên nghiệp

Ngày 30/6, phường Trúc Bạch (Hà Nội) đã ra mắt mô hình "Khu tập thể an toàn PCCC" và thành lập Tổ xung kích tình nguyện PCCC tại các khu tập thể cũ. Đây là mô hình PCCC chuyên nghiệp đầu tiên tại các khu tập thể cũ của Hà Nội.