Nhân rộng mô hình `Tổ liên gia an toàn PCCC` tại khu tập thể xuống cấp

Ngay sau khi quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ra mắt mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" tại khu vực phố cổ, UBND phường Hàng Trống đã chủ động áp dụng và nhân rộng mô hình này vào các khu tập thể cũ đang xuống cấp trên địa bàn.