Sắp có app đăng ký kiểm định xe trực tuyến

Cục Đăng kiểm Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải - cho biết đang triển khai số hoá, xây dựng ứng dụng đăng ký kiểm định xe trực tuyến.