Rà soát hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo, yêu cầu rà soát tình hình các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên.