Tiêu điểm tin

Podcast: Tương lai quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện

Podcast: Tương lai quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện

Khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện sẽ tạo điều kiện để Việt Nam-Hoa Kỳ tăng cường hiểu biết lẫn nhau, xây dựng và củng cố lòng tin, nền tảng hết sức quan trọng trong mối quan hệ lâu dài giữa hai quốc gia trong nhiều năm tới, không chỉ mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, mà còn đóng góp quan trọng cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

00:00 / 00:00
0:00