Podcast

Podcast: Nga và Triều Tiên gặp gỡ thượng đỉnh lần đầu kể từ năm 2019

Podcast: Nga và Triều Tiên gặp gỡ thượng đỉnh lần đầu kể từ năm 2019

Trong lần gặp gỡ thượng đỉnh Nga-Triều đầu tiên kể từ cuộc gặp gần đây nhất của hai nhà lãnh đạo tại Vladivostok vào năm 2019, hai bên dù không đưa ra tuyên bố chung, nhưng đều đánh giá tích cực về quan hệ song phương.

00:00 / 00:00
0:00