Podcast

Podcast: Chủ tịch Quốc hội gợi ý trọng tâm thảo luận tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Podcast: Chủ tịch Quốc hội gợi ý trọng tâm thảo luận tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Phát biểu khai mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, bên cạnh việc đề nghị Liên minh nghị viện thế giới (IPU) nghiên cứu thiết lập mạng lưới các nghị sĩ trẻ toàn cầu về đổi mới sáng tạo để cùng nhau trao đổi và học tập kinh nghiệm lẫn nhau, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đề nghị các đại biểu trao đổi, thảo luận về một số nội dung chủ yếu.

00:00 / 00:00
0:00