Phạt doanh nghiệp đến 100 triệu đồng nếu trả lương không đúng hạn

Kể từ ngày 15/4/2020, doanh nghiệp sẽ bị phạt đến 100 triệu đồng nếu trả lương không đúng hạn cho người lao động.