Quần quật dọn rác mỗi ngày, công nhân vệ sinh vẫn bị nợ lương hàng năm trời chưa trả

Thời gian qua, việc nợ lương đang khiến anh chị em công nhân thêm nhiều lo lắng cho gánh nặng cơm áo của gia đình.