Những nguy cơ đối với thế giới từ việc xung đột Israel – Hamas leo thang

Xung đột Israel – Hamas không chỉ làm trầm trọng hơn tình hình nhân đạo vốn đã tồi tệ ở Dải Gaza, mà còn mang tới nguy cơ rất lớn về an ninh cũng như có thể "giáng đòn mạnh" vào triển vọng tăng trưởng kinh tế.