Podcast

El Niño khiến thị trường gạo thêm nhiều căng thẳng

El Niño khiến thị trường gạo thêm nhiều căng thẳng

Thực tế đã chứng minh bất kỳ sự suy yếu nào về sản lượng lúa gạo cũng có thể dẫn tới việc thắt chặt nguồn cung toàn cầu, tạo cơ sở thúc đẩy một đợt tăng giá mới.

00:00 / 00:00
0:00