Podcast

Những ngành tiềm năng nên đầu tư chứng khoán trong năm 2024

Những ngành tiềm năng nên đầu tư chứng khoán trong năm 2024

Theo đánh giá của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong năm 2024 thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có có nhiều gam màu tươi sáng hơn năm 2023. Theo đó, sẽ có nhiều ngành được đánh giá nhiều tiềm năng tăng trưởng để đầu tư, trong đó ngành ngân hàng, tiêu dùng, sản xuất và công nghệ sẽ tăng mạnh nhất trong năm nay.

00:00 / 00:00
0:00