Nhiều trường hợp sử dụng giấy tờ giả để hưởng bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương đã phát hiện nhiều người lao động không chính chủ đến nộp hồ sơ, sử dụng giấy tờ giả trong giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội.