Nhiều hình thức trục lợi bảo hiểm y tế

Hơn 3.000 tỷ đồng là số tiền mà Bảo hiểm Xã hội Việt Nam từ chối thanh toán cho các cơ sở y tế chỉ trong 4 tháng đầu năm 2017.