Nguy cơ quá tải các trung tâm đăng kiểm tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sau một thời gian hạ nhiệt, gần đây, các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh xuất hiện trở lại tình trạng dòng xe xếp hàng dài chờ đợi làm thủ tục. Tới tháng 4/2023, có khoảng trên 80.000 phương tiện ở TP Hồ Chí Minh đến hạn cần đăng kiểm, trong khi công suất của các trung tâm đăng kiểm còn hoạt động lại có hạn, nguy cơ cao sẽ quá tải, nhất là trong bối cảnh chưa có giải pháp để bổ sung nhân lực phục vụ đăng kiểm.