Hà Nội chỉ còn hơn 30% trung tâm đăng kiểm đang hoạt động

Theo cập nhật từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến ngày 4/3, tại Hà Nội chỉ còn 10/31 trung tâm đăng kiểm với 19 dây chuyền còn hoạt động. Với 10 trung tâm đăng kiểm còn hoạt động, người dân Thủ đô đang phải xếp hàng dài từ tối hôm trước ở các trung tâm đăng kiểm để chờ đến hôm sau để được kiểm định, nhưng cũng chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu.