Podcast

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình người Việt Nam tại Israel

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình người Việt Nam tại Israel

Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel tiếp tục giữ liên lạc thường xuyên, chặt chẽ với đầu mối của cộng đồng người Việt Nam tại các khu vực xảy ra chiến sự và cập nhật tình hình bà con.

00:00 / 00:00
0:00