Podcast

Đại biểu Quốc hội đánh giá về kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Đại biểu Quốc hội đánh giá về kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, kết quả lấy phiếu tín nhiệm là kênh rất quan trọng để đánh giá, quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ.

00:00 / 00:00
0:00