Ngư dân Đồ Sơn được mùa dắt, mỗi ngày khai thác cả tấn 'lộc biển'

Mùa dắt biển bắt đầu khi vào hè và kéo dài tới tháng 10 hàng năm. Có những ngày, một đội ngư dân tại Đồ Sơn (Hải Phòng) khai thác được hàng tấn dắt biển để bán cho thương lái.