Về Đồ Sơn xem đàn ông bắt quéo ‘mang bầu’

Về Đồ Sơn, nếu thấy một ngư dân ôm khư khư cái bụng bự từ biển bước lên thì chắc chắn bên trong là loại sản vật quý giá tìm được từ biển khơi mà dù dành cả ngày ngụp lặn dưới biển vất vả đến đâu, ngư dân vẫn vui mừng nhờ trúng “lộc biển”.