Nghiêm cấm trung tâm đăng kiểm tự ý ra yêu cầu làm khó người dân

Ngày 16/4, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, thời gian vừa qua, thông qua phản ánh của người dân và phương tiện thông tin đại chúng, Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận thấy có một số đơn vị đăng kiểm xe cơ giới tự ý đưa ra các yêu cầu không đúng quy định.