Đề xuất chuyển nhiều chức năng của Cục Đăng kiểm

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, tham gia ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.