Năm 2024, nhiều trường đại học tăng chỉ tiêu tuyển sinh và ngành học

Ngày 17/3, đông đảo thí sinh ở các địa phương khu vực phía Bắc đã tham dự Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2024 tại Hà Nội. Hơn 100 trường đại học, cao đẳng lớn đã trực tiếp cung cấp thông tin mới, đầy đủ và chính xác về thông tin tuyển sinh trong năm học tới của các trường.