Mỹ chấm dứt hơn 3 tuần khủng hoảng chính trị

Việc ông Mike Johnson được bầu làm Chủ tịch Hạ viện đã chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 22 ngày qua và mở ra triển vọng để Quốc hội Mỹ giải quyết các vấn đề cấp thiết.