Một thị trưởng bị bắn chết sau khi Mexico có nữ tổng thống đầu tiên

Việc bà Yolanda Sanchez bị bắn chết càng cho thấy cuộc tổng tuyển cử ở Mexico năm nay đã trở thành cuộc tổng tuyển cử đẫm máu nhất trong lịch sử nước này, với 39 ứng cử viên bị ám sát trước khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.