Báo động Trái Đất tiến gần hơn tới 'địa ngục khí hậu'

Tình trạng ô nhiễm nhiên liệu hóa thạch là nguyên nhân khiến Trái Đất nóng lên và chuỗi nắng nóng chưa từng có kéo dài 12 tháng là không có gì đáng ngạc nhiên.