Truyền thông quốc tế đưa tin về nóng nắng ở Hà Nội, Việt Nam

Để tránh cái nắng như thiêu đốt, nhiều du khách tìm nơi trú ẩn dưới bóng râm, khiến đường phố Hà Nội Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam gần như vắng tanh.