Miền Nam Brazil đối mặt thảm họa khí hậu lớn nhất từ trước đến nay

Mưa lớn liên tục khiến miền Nam Brazil đối mặt  thảm họa khí hậu lớn nhất từ trước đến nay, khiến ít nhất 78 người thiệt mạng và 115.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.