Máy bay trình diễn đâm nhau, phi công thiệt mạng

Một đoạn băng vừa đăng tải đã ghi lại khoảnh khắc hai chiếc trực thăng không may va phải nhau trong quá trình biểu diễn.