Hai máy bay Indonesia đâm nhau khi nhào lộn

2 máy bay thuộc phi đội nhào lộn trên không của Indonesia đã đâm vào nhau trong khi tập luyện để biểu diễn.