Máy bay biến hình khi hạ cánh

Các tác giả đoạn thiết kế đoạn video dưới đây với sự trợ giúp của đồ họa máy tính đã biến chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Frankfurt thành robot-biến hình, khi xuống đến mặt đất đã vội vã đi tìm... nhà vệ sinh.