Làm rõ hành vi ‘cò’ đăng kiểm nhanh tại Bắc Ninh

Liên quan đến việc báo chí phản ánh tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 99-05D, tại thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh có dấu hiệu ‘cò’ lợi dụng việc quá tải trong đăng kiểm xe cơ giới đã cấu kết để ‘làm luật’ đăng kiểm nhanh; Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh kịp thời ngăn ngừa các hành vi lợi dụng tình hình khó khăn để trục lợi trong hoạt động đăng kiểm.