Podcast

Kỳ vọng về một thế hệ 'kỳ lân' công nghệ Việt tương lai

Kỳ vọng về một thế hệ 'kỳ lân' công nghệ Việt tương lai

Các chuyên gia công nghệ đánh giá, với thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với mô hình kinh doanh mới, Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ có thêm thế hệ "kỳ lân" công nghệ mới ghi danh trên bản đồ khu vực.

00:00 / 00:00
0:00