Giới khoa học cảnh báo thảm họa "chưa từng có" nếu không hành động về khí hậu

Loài người đang đối mặt với nguy cơ “chưa từng có tiền lệ” bởi những vấn đề về thời tiết và khí hậu có thể tạo ra hiệu ứng “domino” sau khi chúng vượt quá điểm tới hạn.