Không tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp làm nhà ở xã hội

Theo Bộ Xây dựng, việc tăng lợi nhuận định mức từ 10% lên 15% cho các doanh nghiệp làm nhà ở xã hội vô hình chung khiến giá bán nhà ở xã hội tăng lên và làm khó khăn hơn cho người thu nhập thấp.