Hơn 100 dự án nhà ở xã hội đang thuộc đối tượng vay gói 120.000 tỷ đồng

Bộ Xây dựng cho biết, tính đến quý II năm nay, cả nước có 294 dự án nhà ở xã hội đang triển khai xây dựng, với quy mô xây dựng khoảng 288.499 căn. Đáng chú ý, có khoảng 108 dự án đã được cấp phép xây dựng, đang triển khai đầu tư xây dựng thuộc đối tượng cho vay của Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng.