Có nhà đất vẫn bốc thăm mua nhà ở xã hội

Sau sự kiện bốc thăm thành công nhà ở xã hội hồi tháng 5, cơ quan chức năng phát hiện có 7 trường hợp đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở tại các vị trí khác, hoặc nhà đất vượt quá 10m2/người, nhưng vẫn tham gia bốc thăm.