37 dự án nhà ở xã hội muốn vay gói 120.000 tỷ đồng

Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn lĩnh vực xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết hiện có 105 dự án đã được cấp phép, đang đầu tư thuộc đối tượng cho vay của gói 120.000 tỷ đồng.