100 dự án nhà ở xã hội được cấp phép xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc giải ngân gói tín dụng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân 120.000 tỷ đồng.