Khẩu trang đã qua sử dụng 'biến hình' thành pin

Các nhà nghiên cứu Mexico đã tìm ra phương pháp biến khẩu trang đã qua sử dụng thành pin.