Chile đào hào ở biên giới với Bolivia để ngăn dòng người nhập cư

Chile đã đào hào dọc biên giới với Bolivia nhằm ngăn dòng người nhập cư trái phép.