Israel tuyên bố kiểm soát hành lang chiến lược với Ai Cập, chặn 'mạch sống' của Hamas

Israel miêu tả hành lang Philadelphi là “ống thở của Hamas” và đã được nhóm vũ trang Palestine sử dụng để đưa đạn dược vào Dải Gaza.