Hamas công bố video tấn công các lực lượng Israel ở Rafah

Lực lượng Hamas ngày 14/5 đã công bố một đoạn video cho thấy các thành viên của họ thực hiện cuộc tấn công xe tăng của Israel gần Rafah. Đoạn video cho thấy 1 thành viên của Hamas đã tiếp cận xe tăng của Israel và đặt chất nổ. Gần xe tăng cũng có 1 binh sĩ Israel. Một vụ tấn công khác cho thấy 1 thành viên hamas từ dưới đường hầm đã sử dụng tên lửa chống tăng tấn công những xe tăng của Israel trên mặt đất khiến 1 xe tăng bị trúng đạn.